INFORMATION FOR STUDENTS

INFORMATION FOR STUDENTS

Important information about COVID-19 for students of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

Read More

HEALTH QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS

HEALTH QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS

Each student is required to complete a health questionnaire before the start of teaching in the academic year 2021/2022

Read More

Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic

Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic

Important and up-to-date information about COVID-19 disease and measures taken by the government of the Slovak Republic to limit the spread of the disease

Read More

Príkaz rektorky č. 12/2021

V nadväznosti na uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu vydáva rektorka UVLF príkaz účinný od 25. novembra 2021 do odvolania. Príkaz rektorky č. 12-2021 zo dňa 25.11.2021

Ďlašie očkovanie na pôde univerzity

V piatok 3. decembra 2021 v dopoludňajších hodinách bude na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ďalšia možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa možno na prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny. Vakcína sa bude opäť podávať v posluchárni na Kostolianskej ulici v pavilóne číslo 32. Prihlasovanie pre nových záujemcov je otvorené do stredy 1. decembra 2021 do polnoci. V

CAUTION CHANGE!

In the premises of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy, in the lecture room P32 with the entrance from Kostolianská Street, there is a mobile sampling point for antigen testing (MOM). The service is provided by MEDISON, s.r.o., Occupational Health Service. MOM operation is from Monday to Friday: from 2:00 pm to 7:00 pm, last

Instructions to the further continuation of the block teaching process for the students of the 6th year in the academic year 2020/2021

In view of the current safety and preventive measures taken in connection with COVID-19 infection, we would like to inform you about the conditions under which further block teaching process will take place: 1. Practical (in person) block teaching process begins for students of the 6th year of General Veterinary Medicine (including post BSc.) study