INFORMATION FOR STUDENTS

INFORMATION FOR STUDENTS

Important information about COVID-19 for students of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

Read More

HEALTH QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS

HEALTH QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS

Each student is obliged to fill in a questionnaire on the state of his/her health

Read More

Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic

Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic

Important and up-to-date information about COVID-19 disease and measures taken by the government of the Slovak Republic to limit the spread of the disease

Read More

Instructions to the further continuation of the block teaching process for the students of the 6th year in the academic year 2020/2021

In view of the current safety and preventive measures taken in connection with COVID-19 infection, we would like to inform you about the conditions under which further block teaching process will take place: 1. Practical (in person) block teaching process begins for students of the 6th year of General Veterinary Medicine (including post BSc.) study

Informácie ku Covid Automatu

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike Covid Automatu. Aktuálny celoslovenský a regionálny Covid Automat (vo forme mapy) okresov nájdete tu: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/.  

Príkaz rektorky č. 16/2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR zo 4. novembra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorými sa nariaďujú opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa vydáva rektorka UVLF príkaz č. 16/2020. Príkaz rektorky č. 16-2020

Príkaz rektorky č. 15/2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR z 28. 10. 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. 10. 2020 rektorka UVLF určuje príkaz č. 15/2020.